dimanche 31 mars 2013

roca - requiem 2008
samedi 30 mars 2013

roca - no lo sé 2008

roca - la grande guerre 2008
vendredi 29 mars 2013

roca - genocide orgasme 2009
roca - la quintessence de la merde 2009
roca - un jardin d'amour 2009
roca - REX trilogie 2010 - CD1/3 - homorex
roca - REX trilogie 2010 - CD2/3 - homoroca
jeudi 28 mars 2013

roca - REX trilogie 2010 - CD3/3 - rocarex
  

roca - REX trilogie 2010 - REMIX pour E - CD1
mercredi 27 mars 2013

roca - REX trilogie 2010 - REMIX pour E - CD2
roca - REX trilogie 2010 - REMIX pour X
mardi 26 mars 2013

roca - la conquête de l'espace 2010
lundi 25 mars 2013

roca - G on the beach 2011
vendredi 22 mars 2013

roca - G on the beat 2011
mercredi 20 mars 2013

roca - l'âge d'R 2011 - CD1/5 - leave the homosapien
roca - l'âge d'R 2011 - CD2/5 - be homorex
roca - l'âge d'R 2011 - CD3/5 - love and desire
roca - l'âge d'R 2011 - CD4/5 - mortality for all
roca - l'âge d'R 2011 - CD5/5 - l'âge d'or in paradise
mardi 19 mars 2013

roca - l'âge d'R REMIX 2011 - CD1/5
roca - l'âge d'R REMIX 2011 - CD2/5
roca - l'âge d'R REMIX 2011 - CD3/5
roca - l'âge d'R REMIX 2011 - CD4/5
roca - l'âge d'R REMIX 2011 - CD5/5

lundi 18 mars 2013

roca - une fois franchi le mur de bruit 2011 - CD1/2 - egorex

roca - une fois franchi le mur de bruit 2011 - CD2/2 - alterego
roca - écoeurement sensible 2012
roca - les 3 conditions du bonheur 2012 - CD1/3 - mon ami
roca - les 3 conditions du bonheur 2012 - CD2/3 - notre foyer

roca - les 3 conditions du bonheur 2012 - CD3/3 - notre jardin
dimanche 17 mars 2013

roca - répulsion obstinée, catégorique et assassine 2012


roca - near death experience 2012

samedi 16 mars 2013

roca - la dimension 2013
roca - la matière 2013